اساس وبنیان زندگی سالم با مشاوره

چاپ

به گزارش اثر آنلاین روانشناسی ازدواج بسیار مهم واساسی درزندگی بشر است واهمیت بسیار زیادی روی سلامت جسم وروان دارد.در دهه های اخیر پژوهشگران وروانشناسان بالینی توجه بسیار زیادی روی روابط زناشوئی ورضایت طرفین ونیز تاثیر مثبت آن داشته اند.

در روانشناسی در بحث ازدواج دو مسئله حایز اهمیت است:

۱:بحث قبل از ازدواج وتصمیمات اتخاذ شده برای آن

۲:در مرحله دوم بحث حین ازدواج وبعداز ازدواج

الویت بندی از مسائل بسیار مهم در ازدواج است براساس اصل تناسب افرادبرای رسیدن موفقیت در امر ازدواج از نظر موقعیت اجتماعی وفرهنگی وقومی ومحلی باید در یک راستا قرار گیرند.رسیدن به تعادل لازم در زندگی مشترک اساس وبنیان ازدواج است .

ازدواج از دیدگاه اسلام :

ازدواج از دیدگاه اسلام امری مقدس است که براساس آداب ورسوم وقوانین خاصی انجام می پذیردبیشتر جوانها با تفکرات خیالبافی به زندگی مشترک پا می گذارندوچه بسا عده بسیار زیادی شانس وتصادف را در زندگی دخیل می دانندومی خواهند بااعتقادبه این دو کلمه به زندگی آرمانی وسالمی دست پیدا کنند .زندگی که بنیان آن بی هدف باشدهرگز به نتایج مطلوبی نخواهد رسید

لزوم مشاوره قبل از ازدواج :

اکثرا زوجهای جوان از مزایای مشاور های قبل از ازدواج آگاهی چندانی ندارند ونمی دانند که این امر می تواند تا حدی از معظل بزرگ که طلاق است در زندگی بکاهدبا شرکت دردوره های قبل از ازدواج تا حدودی اختلافهای درون زندگی را کاهش خواهد داد و طرفین به زندگی مطلوبی دست خواهند یافت.

زوجین حدود ۶ الی یک سال قبل از تشکیل زندگی مشترک نیاز مبرم به شرکت در این دوره هارا دارندبا این کار از میزان استرس وفشار روانی که در وجودشان هست کاسته می شود.

شاغل بودن زوجین باعث آن شده که زوجین در ابتدای زندگی برای بچه دار نشدن به توافق برسند وآن را به زمانهای طولانی موکول نمایندکه در این صورت زوجین باید از روابط بسیار قوی برخوردارباشندتا بتوانند صمیمیت خوبی داشته باشند و به راحتی از پس مشکلات برآیند.

نقش عوامل مختلف در ازدواج (تحصیل،ژنتیک،………)

بحث ژنتیک از لحاظ داشتن فرزندی بدون عیب ونقص جسمی حائز اهمیت می باشددر ازدواجهای فامیلی ما به موارد بسیاری از فرزندان ناقص برمی خوریم که دچار مشکلاتی هستنددر این موارد زوجین با مراجعه به مشاورمی توانند تا حدودی بعداز بررسی های لازم توسط مشاورتن به ازدواج بدهند یا خیر.

مشاور وظیفه دارد با برگزاری جلسات متعدد تمامی موارد را بسنجد تا بتواند درست وصحیح تصمیم بگیردوزوجین را از مشکلاتی که بوجود می آید آگاه کند که در زندگی مشترک دچار چالش واختلاف نشوند.