اقتصاد ریاضتی در مقابل اقتصاد مقاومتی

چاپ

هرساله معمولا در آذر و دی ماه بودجه سال بعد توسط دولت به مجلس ارائه می شود.امسال هم این اتفاق افتاد اما یکی از مهمترین ویژگی هایی که در بودجه امسال وجود داشت یک تناقض آشکار در بودجه با منویات رهبری بود.رهبری سالهاست در رابطه با لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی می گوید اما هر بار در دولت این موضوع نادیده گرفته شده و فقط به شعار بسنده می شود اما وقتی در برنامه های ارائه شده،عملکرد های انجام گرفته و درنهایت امروز در بودجه پیشنهادی ۹۷ دقت می کنیم چیزی جز خلاف تذکرات رهبری نمی بینیم.

بعد از سالها که مردم را به نتیجه برجام یا به اصطلاح آقایان میوه برجام دل خوش کردیم اکنون که مدتها از این توافق می گذرد فقط می بینیم همانطور که حضرت آقا بارها تاکید می کردند که به آمریکا خوشبین نیستم آمریکا سرمان کلاه گذاشته است. اما نتیجه این برای آمریکا بوده است؟ آمریکا علاوه بر آنکه جلوی پیشرفت صنعت هسته ای ما را گرفته است در دنیا می گوید که دست بالای قدرت و دبه کردن در معامله را دارد و سهم مردم ما هم قرار است بشود اقتصاد ریاضتی. مردمی که سالها رنج تحریم های ضالمانه غرب را کشیده است و مدتها است رنج گرانی ،رکود،فقرو بیکاری را می کشد حال باید رنج اقتصاد ریاضتی را بکشد. ای کاش فقط یک بار هم که شده مسئولان و دولتمردان ما به نصایح رهبری و دلسوزان و کارشناسان گوش دهند و به جای گرفتن تصمیم های نادرست و تحت فشار بیشتر قرار دادن مردم راه درست را پیش بگیرند تا شاهد همدلی و وحدت همیشگی مردم در کنار رفاه اقتصادی در جامعه باشیم.قطعا مردمی که سالهاست با تقدیم هزاران شهید و فداکارای های بسیار پای انقلاب خود ایستاده اند همچون همیشه در راه خود ثابت قدم خواهند بود و همراه با ولایت به مسیر خود ادامه می دهند ولی آیا دولت و دولتمردان هم؟