انتخاب نماینده براساس احساس

چاپ

 

جامعه ی ایرانی به لحاظ فرهنگی و جامعه شناسی فکری و رفتاری مردمی به شدت عاطفی، احساسی، هیجانی هستند. شاید بتوان  صحت این ادعا را در تعداد شعرا و گرایش و علاقه ی مردم به طبع شعر و شاعری دانست درحالی که هرگز و در طول تاریخ چند هزار ساله ایران تعداد فلاسفه و دانشمندان از شعرا بیشتر نبوده است. و آن تکریمی که شاهان و حاکمان و حتی مردم از  شعرا داشته اند از چهره های علمی زمان خود نداشته اند در حالی که در غرب درست برعکس این جریان است. همین ویژگی مردم شناسی و فرهنگی منجر به این شده است که در تصمیمات و انتخابهای خود چه در عرصه ی زندگی فردی و چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی باز  به صورت احساسی عمل کنند.

در یادداشت قبلی که دیروز از همین سایت منتشر شد اشاره کردیم که در فرایند انتخابات هر یک از کاندیداها معمولا با سبک و سیاق خاصی تبلیغ می کنند. نکته ی قابل ذکر این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا به سبب مقیاس محلی بودن و برخورد های نزدیک نامزدها با مردم و شهروندان معمولا از شیوه هایی که رنگ و بوی احساسی تر دارد و برانگیزاننده ی عواطف و هیجان شهروندان باشد بیشتر استفاده می کنند. برخی با پوشیدن لباس های محلی و ویژه همان شهر سعی می کنند خود را از بطن مردم بدانند. در حالی که در طول عمرشان حتی یکبار هم لباس عشایر و بومیان را نپوشیده اند. برخی با آهنگ و موسیقی محلی و قومی و با تکلم به گویش های محلی مردم را به هیجان وا می دارند. برخی با تحریک احساسات ناسیونالیستی و قومی و شعارهای های متعصبانه ی قومی به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه به ناسیونالیسم منفی دامن می زنند که به همبستگی ملی خدشه وارد میکند و گروه ها و اقوام را روبری  هم قرار می دهند.که به شدت خطرناک. و مردود است. حتی دیده شده که نامزدها  در زمان تعیین شده ی تبلیغات ستادهای خود را به مناطق حاشیه ی شهر و شهرهای اقماری می برند. و با شعارهای پوچ و بی پشتوانه ( بعضا متضاد با مواد قانون اساسی)، و دادن وعده های متعددو شام وناهار ، افکار عمومی و کم سواد جامعه را به به بازی گرفته و رای آنان را به نوعی می دزدند.

گاهی اوقات پا را از این مسائل فراتر می گذارند و با سو استفاده از اقشار کم درآمد و آسیب دیده ی جامعه سعی می کنند با تحریک عواطف شهروندان چهره ی مثبتی از خود در میان جامعه ی هدف ایجاد کنند که عملی قبیح و درور از انسانیت است.  و چناچه در نهاد و اداره و یا موسسه ی دولتی این اقدامات انجام شود خلاف قانون بوده و تخلف صورت گرفته است. این که با پوشیدن لباس رفتگران شهرداری و کارگران معدن و یا حتی فال فروش و کودکان کار سر چهار راه و حتی عکس گرفتن و سر زدن به معلولان جسمی و ذهنی جامعه و رفتن به نهاد بهزیستی در تلاش هستند آرا را به سمت خود جذب کنند ( اقدامی که اخیرا توسط برخی افراد و گروهها که قصد شرکت در انتخابات شورای شهر کرج(۹۵)را دارند در حال انجام است) این درست ریشخند به دموکراسی حقیقی و خرد جمعی و به مسخره گرفتن شعور و فهم شهروندان است. این کار باعث می شود مردم از روی احساسات اقدام به انتخاب نماینده ی منتخب کنند که پیامدی بس بد به دنبال دارد . این که افرادی فاقد صلاحیت و تخصص انتخاب می شوند که باعث فساد اداری و تلف شدن سرمایه ها و امکانات می شوند. شاید همین انتخابات احساسی باعث می شود ملت ما را” مردمی خوش استقبال و بد بدرقه “بدانند .آنجا که با کلی شور و هیجان و کف و سوت مسئولی را انتخاب می کنند و پس از یک دوره مسئولیت و پایان کار، با قهر و سرزنش از اویاد می کنند و علت آن همین انتخاب بر اساس احساس است در حالی که اگر بر مبنای منطق و عقلانیت انتخاب می کرند هرگز به این شکل نماینده ای را بدرقه نمی کردند.

کلمات کلیدی:  البرز، کرج,انتخابات,شورای شهر,تبلیغات,آرا, شعار, پوپولیستی, ناسیونالیسم,شهروندان,دموکراسی,قانون تبلیغات,کاندیدا

تحریریه اثر آنلاین

۰