سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹
»   استان البرز, تیتریک, نظرآباد, یادداشت  »   تقسیمات کالبدی شهری و ضرورت منطقه بندی در شهر نظرآباد
1,526 views
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ , ساعت ۱۲:۴۰

تقسیمات کالبدی شهری و ضرورت منطقه بندی در شهر نظرآباد

موضوع تقسیمات کالبدی و چگونگی ابعاد و سلسله مراتب آن یکی از بحث های  مهم و عمده برنامه ریزی شهری می باشد که ارتباط مستقیم با نحوه کاربری راضی، توزیع فعالیت ها و تعیین سرانه های شهری دارد. به بیان دیگر اساس توزیع و تخصیص کاربریها و تعیین استاندارد ها و سرانه های شهری بر پایه تقسیمات فضایی – کالبدی شهر استوار است. در واقع تقسیم شهر را بر اساس عواملی چون جمعیت، وسعت، شبکه ارتباطی، عوامل جغرافیایی، عناصر کالبدی و … انجام می پذیرد. در این میان تقسیمات کالبدی شهری که تقسیم بندی های فیزیکی شهر بر اساس چگونگی توزیع سلسله مراتبی خدمات شهری می باشد، اهمیت ویژه ای دارد. در واقع برای توزیعذمناسب خدمات در سطح شهر و دسترسی بهینه شهروندان، شهرها را به مناطق، نواحی، برزن، محلات، واحدهای همسایگی و واحدهای مسکونی تقسیم بندی می کنند. شهر نظرآباد با توجه به اینکه یک رشد نامنظم و بدقواره را در دهه اخیر داشته است، فاقد الگوی خاص تقسیمات کالبدی بوده و عدم تعادل فضایی- کالبدی در این شهر موج می زند که در پی  این عدم تعادل، دسترسی و توزیع خدمات شهری به شهروندان نیز ناعدلانه و غیر بهینه می باشد و در نهایت منجر به عدم دست یابی به عدالت اجتماعی- اقتصادی در شهر نظرآباد شده است. اهمیت تقسیمات کالبدی منطقی و علمی در شهر نظرآباد را می توان چنین تشریح کرد که این تقسیمات کالبدی مناسب سبب ترکیب فضاهای مختلف در محیط شهری نظرآبادد شده و روابط و جریان های پویای شهری را رونق می دهد، از سوی دیگر سبب توزیع متعادل جمعیت در شهر و در پی آن ارائه خدمات مناسب شهری بر مقیاس های مختلف (روزانه، هفتگی، اتفاقی) می شود. در ضمن اگر تقسیمات کالبدی شهر منطبق با سلسله مراتب دسترسی به بخش های مسکونی باشند، سبب ایجاد امنیت و آسایش در محیط های مسکونی می شوند. از همه مهم تر با توجه به ابعاد پیچیده شهرهای امروزی، تقسیمات کالبدی منطقی و علمی سبب مدیریت بهینه شهرها و ارائه چارچوب مناسب برای مجموعه مدیریت شهری و در پی آن افزایش رضایت مندی و ارتقای سطح کیفیت زندگی در شهرها می شود. در تقسیمات کالبدی شهر نظرآباد باید به محدوده و مرز مشخص تقسیمات، شعاع دسترسی کارشناسی شده این تقسیمات، تعریف عناصر شاخص در همه سطوح و تعریف عناصر مرکزی شاخص برای کل شر نظرآباد توجه کرد. بر اساس طرح راهبردی- ساختاری شهر نظرآباد، این شهر به ۶ ناحیه و ۱۴ محله شهری تقسیم شده است. البته در عمل هنوز این تقسیم بندی اجرایی نشده است و از سوی دیگر هنوز مجموعه مدیریت شهری به اهمیت و اجرای منطقه بندی صحیح و منطقی در شهر نظرآباد ایمان پیدا نکرده اند.

واژگان کلیدی:  تقسیمات کالبدی, منطقه بندی, سلسله مراتب شهری, برنامه ریزی شهری, شهر نظرآباد,  توزیع خدمات شهری, طرح های شهری, مدیریت مطلوب شهری, رشد و توسعه شهری, تعادل فضایی,کاربری اراضی,عدالت اجتماعی-اقتصادی, مدیریت بهینه زمین

بر اساس طرحی از علیرضا گروسی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

مطالب مرتبط استان البرز  , تیتریک  , نظرآباد  , یادداشت

به گزارش اثرآنلاین و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا شاه حسینی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نواحی شمال ایران، در یادداشت اختصاصی "تیتریک"، به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت دکتر ابراهیم حشمت طالقانی...
رستمی در پاسخ به سؤالات هفته‌نامه جاذبه به بیان تاریخچه تشکیل بازرسی اصناف پرداخت و گفت: در سال 1386 و  بر اساس الحاقیِ ماده 45 قانون نظام صنفی مقرر گردید تا واحدی بنام واحد بازرسی و نظارت اصناف در اتاق‌های...
    زندگی خوب موسسه ای مردم نهاد است که فعالیت های متعدد اجتماعی در کرج با نام آن گره خورده است.هفته نامه جاذبه پیرو رویکرد اجتماعی خود به سراغ حسین بابازاده مقدم و گروهش رفت تا از فعالیت های آن بیشتر...
رضا سلگی رئیس شورای شهر گرمدره در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه جاذبه با اشاره به عملکرد یکسال گذشته شوراگفت:در یک سال گذشته طراحی و انجام کارهای تحقیقاتی را با توجه به آنکه نیاز است کارها در شهر به صورت...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها