حضورورزشکارزن ایرانی در مسابقات ورزشهای قدرتی اوکراین

چاپ

به گزارش اثرآنلاین سمیرا رحمانی ورزشکارزن ۳۳ ساله و اصفهانی است که دوازده سال است ورزش را به صورت جدی پی می گیرد و درنهایت در جدیدترین مسابقه ی رکورد زنی توانست حد نصاب لیفت را کسب کند و سهمیه حضور در مسابقات جهانی اوکراین به دست آورد.وی درصورت قهرمانی در این مسابقات سهمیه لیگ جهانی راهم کسب خواهد کرد.

وی با مربیگری آقایان سیدصامدقریشی و عباسی موسی نژاد و زیرنظر اتحادیه ورزشهای قدرتی IGPU در مسابقات اوکراین که مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.

سمیرا رحمانی در مصاحبه با خبرنگارما دررابطه با فعالیت های ورزشی خود گفت:به عنوان یک زن تلاش دارم تا با نتیجه گرفتن در ورزش توانمندی بانوان را در این ورزش نشان دهم.