در حوزه آسیب های اجتماعی باید وارد اجرا شد

چاپ

دکتر مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز طی سخنانی در جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی با اشاره به دو فعالیت خاص انجام شده توسط معاونت اجتماعی گفت: یکی در مورد آموزش های پیش از ازدواج و دیگری هم در رابطه با بحث مداخله در طلاق های توافقی بوده است.

وی افزود:در حوزه آسیب ها نیازمند همراهی همه دستگاهها هستیم و برای مثال در بحث مرکزمداخله طلاق مکان آن توسط شهرداری تامین شده است که البته با توجه به دور بودن مسیر انتظار است مکان مناسب تری در اختیار این معاونت قرار گیرد.

معاون پیشگیری دادگستری البرز افزود:در حوزه اجتماعی و آسیب های مربوط به آن نیازمند افرادی عملگرا و اجرایی هستیم نه اینکه تنها بشینیم و سخن بگوییم.

جوهری ادامه داد:تشکیل این کارگروه و توجه شورای شهر به بحث آسیب های اجتماعی را به فال نیک می گیریم و آمادگی داریم تا تمام توانمندی ها و اطلاعات خود را در اختیار ایشان قرار دهیم.

۰