دعوت از اعضای شوراهای شهر ادوارکمالشهر

چاپ

به گزارش اثرآنلاین و به نقل از هفته نامه جاذبه از کمالشهر علی صفری رئیس سال دوم شورای شهرپنجم کمالشهر به جهت استفاده از تجارب اعضای ادوارگذشته شورا از آنها جهت برگزاری جلسه مشترکی دعوت کرد.

در این جلسه هرکدام از اعضا صحبت هایی را در رابطه با مشکلات موجود در کمالشهر مطرح کردند و راهکارهایی هم ارائه کردند که ازجمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

علی صفری رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر گفت:ان شاالله در رسانه های مجازی و مکتوب به سیاست های شورا اشاره کنیم و همچنین واقعیت ها را به مردم بگوییم.

وی افزود:در اطلاع رسانی نباید با هدف رسیدن به مقاصد خاص فردی و جناحی سخن گفته شود و هدف باید بیان واقعیت ها به مردم باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کمالشهر گفت:درهای شورا به روی رسانه ها و مردم باز است و ما همیشه آماده پاسخگویی هستیم.

ترابیان شهردار کمالشهر هم در پایان این نشست در پاسخ به صحبت های مطرح شده گفت:مدیریت شهر ۱۵۰ هزار نفری قطعا تنها با چند نفر قابل مدیریت نیست و کار درست استفاده از ظرفیت خرد جمعی است.

وی افزود:اعضای ادوارشورای شهر کمالشهر گاهاً از طریق پیامک و تماس تلفنی تذکر،انتقاد و راهنمایی می کنند که بسیار ارزشمند است و نشان دهنده دغدغه ایشان است.

شهردارکمالشهر گفت:ما در شورای پنجم پروژه نیمه تمام به آن شکل نداریم و فقط پروژه میعاد۲۹ است که پارکینگ طبقاتی است که پروژه بزرگی است.

وی افزود:یکی دیگر از پروژه ها هم پروژه کلکتور خرمدشت است که هرسال ۲ میلیارد هزینه می کنیم وکل پروژه حدودا۴۵ میلیارد تومان هزینه برمی دارد.

ترابیان در رابطه با پیشرفت پروژه بیمارستان کمالشهر گفت: در رابطه با این بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زیربار اجرای آن نمی رفت و اعلام می کرد دولت ابلاغ کرده است فقط پروژه های نیمه تمام پی گرفته شود.

وی افزود:لذا ما هفت هزارمتر زمین و هفت میلیارد تومان پول هزینه کردیم تا بخشی از پروژه اجرا شود و در قالب پروژه های نیمه تمام قرار گیرد که در نهایت مجبور شده است پروژه را تکمیل کند.

شهردارکمالشهرگفت:در بحث پل مکانیزه هم باتوجه به آن که سازه فعلی جوابگو نبود آن را تقویت کردیم تا در آینده به جای دیگری منتقل شود و در این مکان یک پل مکانیزه کامل ساخته شود که قیمت ها کمی افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت:ما ۱۲۰ میلیارد تومان از مردم در قالب احکام صادره از کمیسیون ماده صد،چک های برگشتی و غیره طلب داریم در حالی که خودمان گاها برای ده میلیون تومان در شهرداری دچار مشکل هستیم ولی با مردم همراهی می کنیم و بدهی ها را تقسیط می کنیم و مهلت می دهیم.

ترابیان در پایان بر سرمایه گذاری در شهر تاکید کرد.