یکشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
»   تیتریک, مدیریت شهری, یادداشت  »   راهبردهای مشارکتی و نقش مردم
478 views
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۱۱:۳۶

مدیریت شهری نوین؛ عناصر و ویژگی های ساختاری

راهبردهای مشارکتی و نقش مردم

 در فرایند مدیریت شهری نوین راهبرد های مشارکتی یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی عمران  و توسعه ی شهر سازی در هزاره ی سوم است علما و صاحبنظران عرصه ی مدیریت شهری بر استفاده از توان و پتانسل های مشارکت مردمی در رسیدن به اهداف و دورنمای پیش بینی شده تاکید دارند.با توجه به این که در آینده ی نه چندان درو تعداد مراکز شهری چند برابر می شود و بیش از نیمی از مردم در شهرهای زندگی خواهند کرد و توازن زندگی روستایی و شهری بهم خواهد خود به تدریج شهرها با مسائل جدیدی روبرو خواهند شد. افزایش برخوردها و آسیب های اجتماعی، انواع آلودگی ها در آسمان شهرها، رشد حاشیه نشینی، همچنین کاهش و افت شدید منابع زیستی از این قبیل مشکلات و مسائل شهری خواهند بود که در صورت توجه نکردن موجودیت و بقای تمدن شهری با خطر جدی روبرو خواهد.

یکی از راهکارهای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای مدیریت نوین شهری به ویژه رسیدن به سطحی از توسعه ی پایدار و ارائه ی خدمات مطلوب، ضرورت جریان مدیریت از پایین به بالا است. نخستین گام برای رسیدن به حکمروایی محلی تمرکز زدایی است. اصل تمرکز زدایی اشاره دارد به جابه جایی های افقی و عمودی بخشی از حوزه ی اختیارات و وظایف به نحویی که مدیریت واحد مرکز و بالا همچنان حفظ شود. این جریان در نهایت به شکل گیری مدیریت محلی می انجامد. بطور کلی سه بعد تمرکز زدایی عبارتست از ۱- تمرکز زدایی سیاسی۲-تمرکز زدایی اداری۳-تمرکز زدایی

بطور کلی ویژگی یک مدیریت محلی و متمرکز خوب در فضای شهری این است که در تدوین و برنامه ریزی توسعه و عمران و آبادانی و مدیریت منابع و خدمات از مشارکت مردمی بهره جویند این مشارکت ها می تواند بطور مستقیم( یعنی از طریق نماینده گان مردمی) و یا غیر مستقیم( یعنی از طریق NGO ها و شوراهای محلی و انجمن ها و….) باشد بر اساس آنچه UNDP از ویژگی های مدیریت خوب سازمانی تعریف می کند این است که باید بتواند به اهداف زیر دست پیدا کند، مشارکت، شفافیت در برنا مه ها و امور، پاسخگویی به موقع و کافی، کارامدی در استفاده از انواع منابع و سرمایه ها، محوریت قانون در برنامه ها و اجرا، همکاری و تعامل سازنده با دولت مرکزی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در انجام طرح ها و پروژه های تولیدی و خدماتی.

به هر صورت نهادهای مدیریتی در شهرهای امروزی کارامدی لازم را نخواهند داشت اگر  از مشارکت شهروندان بی بهره باشند بی تردید مشارکت فعالانه ی شهروندان در رفع مشکلات شهری، رسیدن به عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت در نمایش و ارائه ی بهداشت، آموزش و مبلمان شهری، بهبود فضای سبز و افزایش ضرب امنیت، تخصیص هزینه، افزایش میزان کارایی و افزایش راندمان و بهره وری سازمانی، آسایش و رفاه و پایداری نظام مطلوب شهری موثر است.

کلمات کلیدی: مدیریت، مدیریت شهری، مدیریت شهری نوین، توسعه ی شهری، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، NGO

مژگان قانع/اثر آنلاین

منابع: مقاله ی ویژگی ها و خصوصیات مدیریت شهری نوین، نویسنده گان: محمد رضا پور اقدام و حامد قلندری.

 

 

 

مطالب مرتبط تیتریک  , مدیریت شهری  , یادداشت

درابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا درجهان وایران رفتارهای غیرعاقلانه ای از عده ای دیده شد که توسط علمای دینی ردشد و این افرادرا نه افراددیندار که افراد احمقی دانستند که برای مطرح شدن خوداز حربه دین می خواهنداستفاده کنند که...
مشکل اشتغال یا درواقع در ایران را شاید بتوان یکی از مشکلاتی دانست که خودباعث بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله، اعتیاد، فقر، طلاق، خیانت، سرقت، افزایش سن ازدواج وبسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی شده است.در واقع شاید بتوان با...
تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در تشریح پروژه اشتغال مهارت محور گفت: رویکرد ما در ارائه آموزشهای مهارتی این است که از فرصت های شغلی به مهارت برسیم،...
چند مدت پیش مستندی می دیدم که در رابطه با دانشگاه رفتن در آلمان بود. در این مستند گفته شد که یک فرد تا قبل از دیپلم گرفتن سه بار هدایت می شود تا رشته مورد نظرش را انتخاب کند،دررشته...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها