پنجشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹
»   تیتریک, مدیریت شهری, یادداشت  »   راهبردهای مشارکتی و نقش مردم
446 views
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۱۱:۳۶

مدیریت شهری نوین؛ عناصر و ویژگی های ساختاری

راهبردهای مشارکتی و نقش مردم

 در فرایند مدیریت شهری نوین راهبرد های مشارکتی یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی عمران  و توسعه ی شهر سازی در هزاره ی سوم است علما و صاحبنظران عرصه ی مدیریت شهری بر استفاده از توان و پتانسل های مشارکت مردمی در رسیدن به اهداف و دورنمای پیش بینی شده تاکید دارند.با توجه به این که در آینده ی نه چندان درو تعداد مراکز شهری چند برابر می شود و بیش از نیمی از مردم در شهرهای زندگی خواهند کرد و توازن زندگی روستایی و شهری بهم خواهد خود به تدریج شهرها با مسائل جدیدی روبرو خواهند شد. افزایش برخوردها و آسیب های اجتماعی، انواع آلودگی ها در آسمان شهرها، رشد حاشیه نشینی، همچنین کاهش و افت شدید منابع زیستی از این قبیل مشکلات و مسائل شهری خواهند بود که در صورت توجه نکردن موجودیت و بقای تمدن شهری با خطر جدی روبرو خواهد.

یکی از راهکارهای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای مدیریت نوین شهری به ویژه رسیدن به سطحی از توسعه ی پایدار و ارائه ی خدمات مطلوب، ضرورت جریان مدیریت از پایین به بالا است. نخستین گام برای رسیدن به حکمروایی محلی تمرکز زدایی است. اصل تمرکز زدایی اشاره دارد به جابه جایی های افقی و عمودی بخشی از حوزه ی اختیارات و وظایف به نحویی که مدیریت واحد مرکز و بالا همچنان حفظ شود. این جریان در نهایت به شکل گیری مدیریت محلی می انجامد. بطور کلی سه بعد تمرکز زدایی عبارتست از ۱- تمرکز زدایی سیاسی۲-تمرکز زدایی اداری۳-تمرکز زدایی

بطور کلی ویژگی یک مدیریت محلی و متمرکز خوب در فضای شهری این است که در تدوین و برنامه ریزی توسعه و عمران و آبادانی و مدیریت منابع و خدمات از مشارکت مردمی بهره جویند این مشارکت ها می تواند بطور مستقیم( یعنی از طریق نماینده گان مردمی) و یا غیر مستقیم( یعنی از طریق NGO ها و شوراهای محلی و انجمن ها و….) باشد بر اساس آنچه UNDP از ویژگی های مدیریت خوب سازمانی تعریف می کند این است که باید بتواند به اهداف زیر دست پیدا کند، مشارکت، شفافیت در برنا مه ها و امور، پاسخگویی به موقع و کافی، کارامدی در استفاده از انواع منابع و سرمایه ها، محوریت قانون در برنامه ها و اجرا، همکاری و تعامل سازنده با دولت مرکزی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در انجام طرح ها و پروژه های تولیدی و خدماتی.

به هر صورت نهادهای مدیریتی در شهرهای امروزی کارامدی لازم را نخواهند داشت اگر  از مشارکت شهروندان بی بهره باشند بی تردید مشارکت فعالانه ی شهروندان در رفع مشکلات شهری، رسیدن به عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت در نمایش و ارائه ی بهداشت، آموزش و مبلمان شهری، بهبود فضای سبز و افزایش ضرب امنیت، تخصیص هزینه، افزایش میزان کارایی و افزایش راندمان و بهره وری سازمانی، آسایش و رفاه و پایداری نظام مطلوب شهری موثر است.

کلمات کلیدی: مدیریت، مدیریت شهری، مدیریت شهری نوین، توسعه ی شهری، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، NGO

مژگان قانع/اثر آنلاین

منابع: مقاله ی ویژگی ها و خصوصیات مدیریت شهری نوین، نویسنده گان: محمد رضا پور اقدام و حامد قلندری.

 

 

 

مطالب مرتبط تیتریک  , مدیریت شهری  , یادداشت

چند مدت پیش مستندی می دیدم که در رابطه با دانشگاه رفتن در آلمان بود. در این مستند گفته شد که یک فرد تا قبل از دیپلم گرفتن سه بار هدایت می شود تا رشته مورد نظرش را انتخاب کند،دررشته...
به گزارش اثرآنلاین و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا شاه حسینی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نواحی شمال ایران، در یادداشت اختصاصی "تیتریک"، به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت دکتر ابراهیم حشمت طالقانی...
    زندگی خوب موسسه ای مردم نهاد است که فعالیت های متعدد اجتماعی در کرج با نام آن گره خورده است.هفته نامه جاذبه پیرو رویکرد اجتماعی خود به سراغ حسین بابازاده مقدم و گروهش رفت تا از فعالیت های آن بیشتر...
رضا سلگی رئیس شورای شهر گرمدره در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه جاذبه با اشاره به عملکرد یکسال گذشته شوراگفت:در یک سال گذشته طراحی و انجام کارهای تحقیقاتی را با توجه به آنکه نیاز است کارها در شهر به صورت...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها