شفقی هم تایید وزارت کشور را نگرفت

چاپ

به گزارش اثرآنلاین وبه نقل از هفته نامه جاذبه رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهرکرج به خبرنگاران گفت :وزارت کشور با شهردار شدن سیروس شفقی گزینه منتخب شورا برای این پست موافقت نکرده است .

وی افزود:درجلسه علنی روز یکشنبه درباره این موضوع صحبت خواهد شد .