شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
»   اجتماعی, گزارش  »   مستمـری بگـیران چشـم انتظار عیـدی
486 views
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ , ساعت ۹:۳۰

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از ١٧ اسفند در طول یک هفته به حساب آنان واریز میشود

مستمـری بگـیران چشـم انتظار عیـدی

با توجه به اجرای برنامه پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان از سال گذشته، عیدی مستمری بگیران به نحوی پرداخت می شود تا آن دسته ازمستمری بگیران که حقوق خود را در اواخر ماه دریافت می کنند؛ زودتر به حسابشان واریز شود

به گزارش گروه اجتماعی اثرآنلاین ، مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی  در خصوص زمان پرداخت عیدی مســتمری بگیران تامین اجتماعی گفت: عیدی بازنشستگان و مســتمری بگیران تحت پوشش این ســازمان از ١٧ اسفند در طول یک هفته به حســاب آنان واریز می گردد.

دکتر سید تقی نوربخش در ادامه افزود: عیدی بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون مبلغ ٧٧٠ هزار و۵٠٠ تومان خواهد بود.

وی افزود: حدود ٣ میلیون نفر بازنشســته و مستمری بگیر تحت پوشــش اعتباری بالغ بر یک هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی اختصاص یافته است.

نوربخش اظهار داشت:بــا توجه به اجــرای برنامه پرداخــت متمرکز حقوق بازنشســتگان از ســال گذشــته، عیدی مستمری بگیران به نحوی پرداخت می شود تا آن دسته از مســتمری بگیران که حقوق خود را در اواخر ماه دریافت می کنند؛ زودتر به حسابشــان واریز گردد.

دکتر نوربخش خاطرنشان کرد: جزئیات دقیق و تاریخ پرداخت عیدی به مستمری بگیران امروز شنبه( از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی )منتشر می شود.

وی در ادامه اظهار داشــت: چرداختی به مستمری بگیران در سال آینده ۵٢ هزار و ٣٩۶ میلیارد تومان می باشدو بر اســاس دستور ریاســت محترم جمهوری مطابق با روال ســال جاری، هزینه بخش درمان ســازمان نیز در حســاب جداگانه ای نگهداری می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حالی به بیان این اظهارات پرداخت  که ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشــتر از الزام تامین اعتبار  برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده و گفته بود: مشــکلی برای پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی نداریم.با توجه به اینکه اسفندماه زمان خرید برای عید اســت و در هر گوشه از شــهرها نمایشگاه های بهاره برپا شده اســت چشم و امید بازنشستگان به همان عیدی اســت که هنوز بسیاری از آنها، آن را دریافت نکرده اند. مسلما  هرقدر که عیدیآنهادیرتر پرداخت شود ذوق خرید سال نو برای آنها وخانود ه هایشان ازبین می رود پس باید پرداختی حقوق وعیدی افراد به موقع باشد تا مردم دچار مشکلات نشوند.

کرج رسا

مطالب مرتبط اجتماعی  , گزارش

درابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا درجهان وایران رفتارهای غیرعاقلانه ای از عده ای دیده شد که توسط علمای دینی ردشد و این افرادرا نه افراددیندار که افراد احمقی دانستند که برای مطرح شدن خوداز حربه دین می خواهنداستفاده کنند که...
مشکل اشتغال یا درواقع در ایران را شاید بتوان یکی از مشکلاتی دانست که خودباعث بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله، اعتیاد، فقر، طلاق، خیانت، سرقت، افزایش سن ازدواج وبسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی شده است.در واقع شاید بتوان با...
تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در تشریح پروژه اشتغال مهارت محور گفت: رویکرد ما در ارائه آموزشهای مهارتی این است که از فرصت های شغلی به مهارت برسیم،...
چند مدت پیش مستندی می دیدم که در رابطه با دانشگاه رفتن در آلمان بود. در این مستند گفته شد که یک فرد تا قبل از دیپلم گرفتن سه بار هدایت می شود تا رشته مورد نظرش را انتخاب کند،دررشته...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها