نشانه های عشق واقعی چیست

چاپ

به گزارش گروه ازدواج اثرآنلاین در بسیاری از موارد ما شاهد افرادی هستیم که تک همسر هستند وبرای این امر هم معتقدند عدم تمایل به افراد دیگر باعث خوشنودی همسرشان ورضایت وی از زندگی مشتر ک با آنها می شود.اینگونه افراد علاوه براینکه عاشق هستند فردی منطقی وفهمیده هم به نظر می رسند.

افرادی هستند که وقتی ازدواج می کنند دیگر گذشته را رها کرده وخاطرات آن را دفن می کنند حتی اگر عشقی هم داشتند آنرا به فراموشی می سپارند،فراموش کردن گذشته وخاطرات آن حتی در رابطه ها نشان دهنده عشق واقعی می باشدوزندگی مشترک را استحکام بیشتری می دهدواعتماد دوسویه ایجاد می کنداین نشان دهنده عشق واقعی به همسر وزندگی فعلیشان می باشداین افراد هیچ تمایلی برای برگشت به عقب ندارند وفقط تصمیم دارند به جلو حرکت کنند بدون اینکه به پشت سر و گذشته تمایلی نشان دهند.باید خود را جدی بگیرید زیرا در روابط متعهد بودن رکن اصلی زندگی مشترک است.

تنفر از جایی که میرویدولی آن را به دلیل عشق می پذیرید

این موضوع که شما با عشقتان به جایی بروید که از آنجا بدتان می آید ولی ناراحت هم نمی شوید این یکی دیگر از دلایل عشق واقعی است .وقتی تازه شروع به قرار گذاشتن کرده بودید وسوسه می شدید که این رابطه را بر هم بزنید. در مرحله بعدی رابطه برای خودتان می ایستید و کارهایی که دوست ندارید را به هیچ وجه انجام نمی دهید، این فرایند کاملاً لازم است . چون اگر قرار براین باشد که شما در یک رابطه واقعی قرار بگیرید لازم است که خود واقعیتان باشید تا کسی که عشقتان دوست داردبه اصلاح فردی غیر واقعی باشید.

اگر این را درک کنید که کاری را انجام دهید که از آن متنفریداما طرف مقابل شما آن کار را دوست دارد انجام دهیدتمایل زیادی پیدا خواهید کردبه اصلاح آن فرد از کار یا اتفاق مهمتر می شود.

فردی ولخرج باشیدصرفه جوتر می شویدواگرخسیس باشید دست و دلبازتر می شوید

در اینجا بحث پول نیست بلکه تمایل به آزمایش کردن اعتقادات اصلی برای ارزش گذاشتن به فردی دیگر و دیدگاه و نظرات وی می باشد. روابط خوب مارا دچار تغییر خواهد کرد. اگر همراه شدن با عشقتان باعث تغییردر شما می شودو اینکه یک بخش اصلی از خودتان را تغییر دهید این فقط نشانه عشق نیست، بلکه نشان دهنده حرمت ومیل به یادگیری از یکدیگر است. این موضوع امنیت رابطه را می رساند زیرا درآن شما دست به آزمون می زنید .در رابطه باید از ریا ونفاق دوری کرد زیرا برملا شدن آن باعث کدورت در ارتباط برای دو طرف خواهد شد.

بدون اینکه کاری کنید ولی همینکه باهم هستیدبسیار جذاب است

در ارتباط اولیه عطش عمیقی برای شناخت یکدیگر وجود دارد اما این دوران کمی ترسناک هم به نظر می رسد زیراممکن است طرف مقابل ان کسی نباشد که نشان می دهد. یا برعکس شما آن فردی نباشید که طرف مقابلتان مد نظر دارد. با وجود اینکه در ابتدای رابطه هیچ چیز مشخص نیست. اما به نظر شما خوب است به همین خاطر دوست دارید همیشه با هم باشید و کاری انجام دهید، چه در ملاء عام چه محرمانه. در این دوران همیشه دنبال جایی هستید که با هم بروید و کاری که با هم انجام دهید. اگر زن و شوهری هستید که به رابطه جنسی علاقه دارید، کارهایی که می کنید هم پیرامون این رابطه خواهد و بقیه کارها اهمیت زیادی نخواهد داشت. اما وقتی آن عطش جنسی اولیه فروکش کرد دوست دارید پز همدیگر را به بقیه بدهید چون حس می کنید که خوب با هم جور شده اید و به آن افتخار می کنید.

به خطر انداختن خود واقعی

اینکه خودتان باشید بسیار مهم است خودتان باشید ،وقتی شماواقعاً کسی را دوست دارید باید طرف مقابل بداند که شما که هستید و شما را به دلیل خود واقعیتان دوست داشته باشد نه آنچه که تظاهر می کنید هستید. وقتی در یک رابطه عاشقانه واقعی باشید می توانید با صداقت ودرست باشید و از فرصت ها استفاده کنید.صداقت در رابطه عاشقانه رکن اصلی زندگی است اتماد متقابل بسیلر مهم است.