سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹
»   کرج, مدیریت شهری, یادداشت  »   کاربری اراضی شهر کرج
850 views
۵ بهمن ۱۳۹۵ , ساعت ۱۷:۱۶

کاربری اراضی شهر کرج

 

 

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری هسته اصلی علم برنامه ریزی شهری می باشد، زیرا وجود زمین اصلی ترین عنصر در توسعه شهری می باشد . با گسترش شهرنشینی و افزایش نیاز به زمین و همچنین کمبود زمین مناسب برای توسعه شهری نحوه استفاده از زمین به چالشی اساسی در عرصه شهرسازی تبدیل شده است.  نوع کاربری اراضی در هر جامعه شهری و نحوه تقسصیم اراضی متاثر از مجموعه عوامل محیطی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و … می باشد . شهر کرج که در مجاورت و همسایگی کلانهشر تهران قرار دارد، به عنوان قطب جمعیتی در استان شناخته می شود و به تنهایی ۶۷ درصد جمعیت استان البرز در شهر کرج ساکن هستند. به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت و پرتراکم دارای رشد سریع و بی سابقه ای در شهرنشینی داشته است . جمعیت شهر کرج دارای روند سریع شهرنشینی و اقزایش جمعیت بوده است به گونه ای که جمعیت این شهر از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ از ۱۴۵۲۶ نفر به ۱۶۱۴۶۲۶ نفر رسیده است. علت این افزایش سریع در بعد شهرنشینی و جمعیت شهر کرج را می توان در ایجاد کارخانجات و مراکز مهم صنعتی در غرب شهر تهران ،وجود آزادراه کرج –تهران ،احداث مراکز آموزشی و تحقیقی و همچنین توسعه مجموعه مسکونی شهر دانست.در واقع شهر کرج به دلیل ویژگی های خاص مکانی خود و همجواری با تهران شرایط ویژه ای را در شهرنشینی خود تجربه کرده است و تناسب فضایی بین کاربری های آن وجود ندارد به گونه ای با توجه به این گسترش همه جانبه در ابعاد جمعیتی ،کالبدی ،به نظر طبیعی می رسد که تناسب فضایی بین کاربری های مهم شهری به ویژه کاربری مسکونی و فضای سبز وجود نداشته باشد . شهر کرج با توسعه فیزیکی گسترده که در پی افزایش جمعیت داشته است، موجوب تخریب و از بین رفتن باغات و زمین های کشاورزی و افزایش هزینه خدمات شهری شده است.  از دیگر مشکلات توسعه فیزیک ناموزون و عدمتناسب کاربری اراضی در مناطق ۱۲ گانه شهر کرج، ساخت و ساز های پراکنده، ازدحام ترافیک، از دست رفتن هویت و ویژگی های اجتماعی محلات، افزایش آلودگی ها در سطح کل شهر، از بین رفتن چشم انداز طبیعی، و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی و … می باشد.

نقاط ضعفی که در کاربری اراضی شهری کرج خیلی مهم می باشد را می توان چنین بیان کرد:

 • عدم توازن و تناسب اولیه در سیستم کاربری اراضی شهر کرج در سطح کل شهر
 • عدم توازن مناسب در سطح مناطق ۱۲ گانه به لحاظ کاربری ها و عناصر شاخص که در سلسله مراتب شهری مطرح می شوند.
 • ناهمگن بودن و یک پارچه نبودن کاربری مسکونی موجود در شهر ب عنوان مهم ترین کاربری شهری که سرانه و تراکم های بخش مسکن در شهر کرج با استانداردها ی موجود تفاوت معناداری دارد.
 • کمبود فضای سبز در سطح کل شهر و پایین بودن سرانه فضای سبز در ازای هر نفر، نبود امنیت کافی در برخی پارک های اصلی شهر و پراکنش غیرمنطق یا عدم تناسب فضایی شهر در توزیع فضاهای سبز در سطح مناطق ۱۲ گانه شهری کرج
 • کمبود سرانه های ورزشی، آموزشی، کاربری تاسیسات و تجهیزات عمومی و … در سطح کلی شهر .

 

بر اساس موارد مذکور و همچنین رسالت برنامه ریزان شهری برای بهبود اوضاع شهر پیشنهاداتی در این نوشتار ارائه می گردد:

 

 • تهیه طرح یا برنامه کاربری اراضی در سطح کل شهر کرج و همچنین مناطق ۱۲ گانه شهر
 • تقویت و افزایش سرانه کاربری مسکونی و جتنمایی صحیح کاربری های سازگار و مورد نیاز محیط های مسکونی
 • توجه به مسائل اقلیمی و جغرافیایی در مکان یابی کاربری های صنعتی
 • توزیع متوازن فضاهای سبز در سطح مناطق ۱۲ گانه بر اساس جمعیت و مساحت هر منطقه
 • لزوم توجه به توسعه فشرده، درون افزا و توسعه عمودی بر مبنای اصول رشد هوشمند برای جلوگیری از توسعه گسترده و ناموزون
 • بهره گیری از کاربری های ترکیبی برا افازیش بهره وری به توجه به اینکه نکته زمین منبع کمیابی می باشد.
 • حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از تخریب و ساخت و ساز در آنها

نوشته:علیرضا گروسی

کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

مطالب مرتبط کرج  , مدیریت شهری  , یادداشت

به گزارش اثرآنلاین و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا شاه حسینی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نواحی شمال ایران، در یادداشت اختصاصی "تیتریک"، به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت دکتر ابراهیم حشمت طالقانی...
رستمی در پاسخ به سؤالات هفته‌نامه جاذبه به بیان تاریخچه تشکیل بازرسی اصناف پرداخت و گفت: در سال 1386 و  بر اساس الحاقیِ ماده 45 قانون نظام صنفی مقرر گردید تا واحدی بنام واحد بازرسی و نظارت اصناف در اتاق‌های...
رضا سلگی رئیس شورای شهر گرمدره در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه جاذبه با اشاره به عملکرد یکسال گذشته شوراگفت:در یک سال گذشته طراحی و انجام کارهای تحقیقاتی را با توجه به آنکه نیاز است کارها در شهر به صورت...
داود سعیدیان نائب رئیس شورای اسلامی شهرگرمدره در مصاحبه با هفته نامه جاذبه گفت:با توجه به آنکه گرمدره در سال 83 با تجمیع 5 روستا به شهر تبدیل شد و از بافت سنتی آماده شدیم جهت بسترسازی برای یک بافت...
  عنوان اسلایدر
 • اقتصادی

 • آخرین خبرها