یکشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷
»   اجتماعی, تیتریک, یادداشت  »   کودکان کار و علل بروز
145 views
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ساعت ۱۱:۵۴

کودکان کار و علل بروز

ثریا چراغی:دوران کودکی برای افراد دوران خاطرات شیرین و بازی های کودکانه است،فارغ و سبک بال از هرمسئولیتی،اما برای کودک کار آن کس که شانه های کودکانه آن یارای تحمل بارمسئولیت ودغدغه کسب درآمدراندارداین دوران دیگردوران شیرین کودکی نیست.به کارگیری و یااجبارکودک برای کارکردن و ایجاد درآمد به هرشکل اقدامی ناپسنداست.کودکی که بایدکودکی کردن راتجربه کندبه اجباردرکارگاههای غیرمجازحاشیه شهرهابه کارگرفته می شودویادرکف خیابان هااقدام به دست فروشی یادرواقع گدایی می کند.پدرومادری که بعضادچاراعتیادهستندویاتیم های حرفه ای بااجبار کودکان به کارهم ازعواطف مردم سو استفاده می کنند وهم از بی پناهی و مظلومیت کودکان.کودکان کاراغلب از اتباع خارجی هستندوالبته تعدادی هم از ایرانیان که خانواده آنهادرحاشیه شهرها بالاخص کلانشهرکرج زندگی می کنند.

دربحث علت بروزآسیب کودکان کاروخیابان دلایل متعددی را می توان نام بردازجمله:فقر،بدسرپرستی و بی سرپرستی،طلاق و یامهاجرت والدین و… .به هردلیل که این آسیب اتفاق بیافتندموجب بروز مشکلات بسیاری چه برای خود کودک و چه

 

جامعه خواهد شد که آسیب های روانی و عدم تطابق شرایط ذهنی وآمادگی وی باانتظارات جامعه ازاو،جامعه گریز و پرخاشگرشدن،ارتکاب به بزه های خرد،بلوغ زودرس ودیگرمشکلات ازجمله آنهااست.همچنین آسیب های جسمی نظیرعدم رشدجسمی مناسب،بروزبیماری های واگیرومعلولیت نیزکودک راتهدیدمی کند.

ازدیگرروبروزپدیده کودک کارآسیب های بسیاری رابرای خودجامعه نیزپدیدمی آوردواثرات سوءی نیزدرجامعه می گذارد.مسئله ای که دراین جالازم است به آن اشاره شودجلوگیری ازگسترش این پدیده،مشخص کردن وضعیت فعلی کودکان کارازنظرتعدادووضعیت استقرار،حمایت ازآنهاودرنهایت بازگرداندن حق زندگی کودکانه به آنها است.اقداماتی مثل برگزاری کلاس های درسی برای ازتحصیل بازماندگان وارائه خدمات بهداشتی برای آنها نیزمی توانددرابتدای امر بسیارمفید فایده باشدتادرقدم های بعدی اقدامات مناسب وجدی تر صورت گیرد.

۰

مطالب مرتبط اجتماعی  , تیتریک  , یادداشت

به گزارش اثرآنلاین وبه نقل از هفته نامه جاذبه رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهرکرج به خبرنگاران گفت :وزارت کشور با شهردار شدن سیروس شفقی گزینه منتخب شورا برای این پست موافقت نکرده است . وی افزود:درجلسه علنی روز یکشنبه درباره...
به گزارش اثرآنلاین و به نقل از هفته نامه جاذبه صبح یکشنبه هیجدهم شهریورماه نودوهفت نشست تخصصی بررسی و هماهنگی ویژه ماه محرم درکمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر گرمدره برگزار شد. این جلسه با حضوررئیس شورای شهر،رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا،...
به گزارش اثرآنلاین و به نقل از هفته نامه جاذبه از کمالشهر علی صفری رئیس سال دوم شورای شهرپنجم کمالشهر به جهت استفاده از تجارب اعضای ادوارگذشته شورا از آنها جهت برگزاری جلسه مشترکی دعوت کرد. در این جلسه هرکدام از...
به گزارش اثرآنلاین سمیرا رحمانی ورزشکارزن 33 ساله و اصفهانی است که دوازده سال است ورزش را به صورت جدی پی می گیرد و درنهایت در جدیدترین مسابقه ی رکورد زنی توانست حد نصاب لیفت را کسب کند و سهمیه...
عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • کلان داده ها

    کلان داده ها

    کلان داده ها پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خوارزمی پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خوارزمی
    علمی و فناوری
  • آخرین خبرها