چهارشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
»   اجتماعی, تیتریک, یادداشت  »   کودکان کار و علل بروز
253 views
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ساعت ۱۱:۵۴

کودکان کار و علل بروز

ثریا چراغی:دوران کودکی برای افراد دوران خاطرات شیرین و بازی های کودکانه است،فارغ و سبک بال از هرمسئولیتی،اما برای کودک کار آن کس که شانه های کودکانه آن یارای تحمل بارمسئولیت ودغدغه کسب درآمدراندارداین دوران دیگردوران شیرین کودکی نیست.به کارگیری و یااجبارکودک برای کارکردن و ایجاد درآمد به هرشکل اقدامی ناپسنداست.کودکی که بایدکودکی کردن راتجربه کندبه اجباردرکارگاههای غیرمجازحاشیه شهرهابه کارگرفته می شودویادرکف خیابان هااقدام به دست فروشی یادرواقع گدایی می کند.پدرومادری که بعضادچاراعتیادهستندویاتیم های حرفه ای بااجبار کودکان به کارهم ازعواطف مردم سو استفاده می کنند وهم از بی پناهی و مظلومیت کودکان.کودکان کاراغلب از اتباع خارجی هستندوالبته تعدادی هم از ایرانیان که خانواده آنهادرحاشیه شهرها بالاخص کلانشهرکرج زندگی می کنند.

دربحث علت بروزآسیب کودکان کاروخیابان دلایل متعددی را می توان نام بردازجمله:فقر،بدسرپرستی و بی سرپرستی،طلاق و یامهاجرت والدین و… .به هردلیل که این آسیب اتفاق بیافتندموجب بروز مشکلات بسیاری چه برای خود کودک و چه

 

جامعه خواهد شد که آسیب های روانی و عدم تطابق شرایط ذهنی وآمادگی وی باانتظارات جامعه ازاو،جامعه گریز و پرخاشگرشدن،ارتکاب به بزه های خرد،بلوغ زودرس ودیگرمشکلات ازجمله آنهااست.همچنین آسیب های جسمی نظیرعدم رشدجسمی مناسب،بروزبیماری های واگیرومعلولیت نیزکودک راتهدیدمی کند.

ازدیگرروبروزپدیده کودک کارآسیب های بسیاری رابرای خودجامعه نیزپدیدمی آوردواثرات سوءی نیزدرجامعه می گذارد.مسئله ای که دراین جالازم است به آن اشاره شودجلوگیری ازگسترش این پدیده،مشخص کردن وضعیت فعلی کودکان کارازنظرتعدادووضعیت استقرار،حمایت ازآنهاودرنهایت بازگرداندن حق زندگی کودکانه به آنها است.اقداماتی مثل برگزاری کلاس های درسی برای ازتحصیل بازماندگان وارائه خدمات بهداشتی برای آنها نیزمی توانددرابتدای امر بسیارمفید فایده باشدتادرقدم های بعدی اقدامات مناسب وجدی تر صورت گیرد.

مطالب مرتبط اجتماعی  , تیتریک  , یادداشت

    زندگی خوب موسسه ای مردم نهاد است که فعالیت های متعدد اجتماعی در کرج با نام آن گره خورده است.هفته نامه جاذبه پیرو رویکرد اجتماعی خود به سراغ حسین بابازاده مقدم و گروهش رفت تا از فعالیت های آن بیشتر...
رضا سلگی رئیس شورای شهر گرمدره در مصاحبه با خبرنگار هفته نامه جاذبه با اشاره به عملکرد یکسال گذشته شوراگفت:در یک سال گذشته طراحی و انجام کارهای تحقیقاتی را با توجه به آنکه نیاز است کارها در شهر به صورت...
داود سعیدیان نائب رئیس شورای اسلامی شهرگرمدره در مصاحبه با هفته نامه جاذبه گفت:با توجه به آنکه گرمدره در سال 83 با تجمیع 5 روستا به شهر تبدیل شد و از بافت سنتی آماده شدیم جهت بسترسازی برای یک بافت...
یاسرسلگی رئیس کمیسیون عمران شورای شهرگرمدره طی سخنانی با حضورفرماندارکرج و مسئولین شهرستانی با اشاره به مشکلاتی که مردم گرمدره با آنها مواجهه هستند گفت:بجزاداره مخابرات، گاز و آب اداره دیگری در شهرگرمدره مستقر نیست، که این موضوع مشکلات زیادی...
عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • کلان داده ها

    کلان داده ها

    کلان داده ها پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خوارزمی پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خوارزمی
    علمی و فناوری
  • آخرین خبرها