یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
»   استان البرز, تیتریک, نظرآباد, یادداشت  »   کیفیت زندگی شهری در نظرآباد
1,079 views
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ , ساعت ۱۶:۰۷

کیفیت زندگی شهری در نظرآباد

مفهوم کیفیت زندگی یا کیفیت زندگی شهری، با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در واقع کیفیت زندگی از جمله مفاهیمی است که در پی نظریه های اجتماعی و کیفی توسعه در روش های برنامه ریزی شهری شکل گرفت. ارتقا برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی-کارکردی به نگاهی چندبعدی و چندوجهی در قالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی ، کیفی و اقتصادی در کنار نگاه کالبدی-کارکردی از نتایج مهم توجه به مفهوم کیفیت زندگی می باشد. در واقع کیفیت زندگی به عنوان کلیدی ترین مفهوم در برنامه ریزی شهری می باشد. کیفیت زندگی را می توان به ابعاد کالبدی، زیست محیطی، زیربنایی و حمل و نقل، اجتماعی، روانی،  ایمنی، فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. البته معیار تقسیم بندی در مکاتب گوناگون و با توجه به وضعیت هر منطقه یا شهری می تواند، متفاوت باشد و کلیت ابعاد موارد ذکر شده می باشد. در این میان کیفیت زندگی در شهرهای مهاجرپذیر که رشد و گسترش نامنظم و نااندیشیده داشته اند، جای بحث دارد. شهر نظرآباد با رشد سریع شهرنشینی و توسعه کالبدی بالا ونیز به واسطه ضعف برنامه ریزی مناسب برای هدایت و کنترل توسعه شهری، نشان می دهد که به موضوع کیفیت زندگی در این شهر، توجه نشده است و رشد وتوسعه این شهر صرفا بر مبنای شهرونشینی و مهاجرت بی رویه به آن در طی سالهای اخیر بوده است.  معضلات متفاوتی که در کمیت و کیفیت فضاها و سرانه های خدماتی شهر اعم از بهداشتی- درمانی، آموزشی، فرهنگی-اجتماعی و … ، کمبود مکان های عمومی و رفاهی در شهر مثل فضاهای سبز و پارک های شهری، زیرساخت ها و تسهیلات ضعیف شهری، عدم توجه به مسائل زیست محیطی و  آلودگی های شهری، عدم تعادل فضایی بین نواحی شهری نظرآباد، نبود رفاه شهری مناسب و ضعف اقتصادی شهروندان ، کیفیت پایین محیط مسکونی و واحدهای مسکونی و … وجود دارد، کیفیت زندگی در این شهر و نواحی آن را در سطح پایینی قرار داده است. نبود کیفیت مطلوب زندگی به مرور سبب نارضایتی شهروندان خواهد شد، لذا لزوم توجه به برنامه ریزی های شهری برای افزایش و بهبود اوضاع کیفیت زندگی در شهر نظرآباد امری مهم و ضروری می باشد که باید در دستور کار مجموعه مدیریت شهری نظرآباد قرار بگیرد. باید گفت که ارتقای کیفیت زندگی در شهر نظرآباد و رفع مسائل و مشکلات در این شهر، نیازمند اقدامات اساسی و برنامه ریزی هدفمند و متناسب با نیازهای شهروندان می باشد. برخی اقداماتی که می توان در شهر نظرآباد برای افزایش و ارتقای وضعیت کیفیت زندگی انجام داد عبارت است از:

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نظرآباد که قسمت اعظمی از پهنه کالبدی شهر نظرآباد را شامل می شود.

توجه به برنامه ریزی جامع مسکن در شهر نظرآباد و افزایش کیفیت محیط های مسکونی به عنوان مهم ترین عنصر تاثیرگذار در کیفیت زندگی

بهبود زیرساخت های شهری و توزیع فضایی متناسب آن ها در نواحی شهری نظرآباد

افزایش کمیت و کیفیت فضاهای سبز و پارک های شهری با رویکرد برنامه ریزی شده

مشارکت دادن شهروندان در امور شهری و تهیه طرح های شهری براساس نیازهای شهروندان و متناسب با خواست ایشان

 بر اساس طرحی از علیرضا گروسی: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تربیت مدرس تهران

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، برنامه ریزی شهری، محیط مسکونی، زیرساخت های شهری، تعادل فضایی، رضایتمندی شهروندان، نواحی شهری نظرآباد، رفاه اجتماعی، رفاه شهری، توسعه فیزیکی، خدمات شهری، رشد شهری متعادل

مطالب مرتبط استان البرز  , تیتریک  , نظرآباد  , یادداشت

درابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا درجهان وایران رفتارهای غیرعاقلانه ای از عده ای دیده شد که توسط علمای دینی ردشد و این افرادرا نه افراددیندار که افراد احمقی دانستند که برای مطرح شدن خوداز حربه دین می خواهنداستفاده کنند که...
مشکل اشتغال یا درواقع در ایران را شاید بتوان یکی از مشکلاتی دانست که خودباعث بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله، اعتیاد، فقر، طلاق، خیانت، سرقت، افزایش سن ازدواج وبسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی شده است.در واقع شاید بتوان با...
تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در تشریح پروژه اشتغال مهارت محور گفت: رویکرد ما در ارائه آموزشهای مهارتی این است که از فرصت های شغلی به مهارت برسیم،...
چند مدت پیش مستندی می دیدم که در رابطه با دانشگاه رفتن در آلمان بود. در این مستند گفته شد که یک فرد تا قبل از دیپلم گرفتن سه بار هدایت می شود تا رشته مورد نظرش را انتخاب کند،دررشته...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها