دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹
»   بررسی عملکرداعضای شورای شهر, تیتریک  »   گزارش عملکرد محمود دادگو عضو شورای اسلامی چهارم شهرکرج
659 views
۵ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۱۶:۵۵

گزارش عملکرد محمود دادگو عضو شورای اسلامی چهارم شهرکرج

 

پایگاه خبری تحلیلی اثرآنلاین در ادامه مصاحبه های خود با اعضای شورای شهر کرج سراغ قدیمی ترین عضو شورای شهر کرج که از بدو تاسیس شوراها عضو و رئیس آن بوده است رفته است.در ادامه می توانید مصاحبه اثرآنلاین با این عضوشورا را مشاهده فرمایید.

اثرآنلاین:شمارا دیگر تقیریبا همه می شناسند بیشتر ازخانواده تان بفرمایید.

درسال ۱۳۵۵ ازدواج کردم ، حاصل ازدواج بنده سه پسرمی باشدکه دوتا کارآزاد دارند، و دو نفرشان لیسانس هستند.همسر بنده خانه دار هستند.من در واقع اعتقادی به این که خانواده خود را وارد شهردای کنم ندارم و خودم را زیرسوال نمی برم.

از شهردار بودن خودتان بگوید؟چه سالی بود؟

بنده اولین شهردارکلانشهر کرج درسال ۷۲ الی ۷۶ بودم.من کارفنی داشتم مدیرعامل آب وفاضلاب بودم وبه زندگی خودم ادامه می دادم.اما قسمت این بود که دراین موقعیت کار کنم.

در مورد شورای شهر کرج بگویید.

شورا ازابتدا براساس قانون اساسی اتکا به قرآن تشکیل شد.درحال حاضر نه قانون اساسی رعایت می شود ونه دولت شورا هارا قبول دارد.شورا ها به نظر بنده شورای شهرداری می باشد و از ابتدا تا به امروز شوراها به آن اهداف اصلی شان که براساس قانون اساسی بود در برنامه سوم ،چهارم،پنجم وششم توسعه دولت بوده دسترسی پیدا نکرده اند . و به همین خاطر مشکلات زیادی بر سر راه شورا ها وجود دارد.ما ازابتداهم اعلام کرده ایم که شوراها براساس قانون باید مجزا باشند،تابع شهرداری نباشندوقتی اعلام می شود که تمامی اموال ،افرادوبودجه شوراها را شهرداری ها بدهند حتما دوراز مدیریت شهری اهداف اصلی بوده واین باعث می شود که شوراها نتوانند به اهداف اصلی خود طبق قانون اساسی دست پیدا کنند.چون قانون مشکل دارد شوراها درتمام ادوارباید تغییراتی برایشان ایجاد شود،تصدی گری دولت کمتر شود وشوراها با پارلمان محلی ونقش اساسی باشند.مثل یک پارلمانی که احاطه کامل به مدیریت شهری وشرح وظایف داشته باشد.

در حوزه شما چگونه می توان این مسئله را پیگیری کرد که سازمانها زیرمجموعه شورا شوند؟

شورای عالی استانها وظیفه پیگیری داردو دولت هم وظیفه دارد به قانونی که وضع کرده پایبند باشد.قرار بود ۲۵ شرح وظایف به شوراها دربرنامه سوم وچهارم محول شودبرنامه پنجم به پانزده تا کاهش یافت وچون کسی پیگیری نکرد کار انجام نگرفت.

با توجه به اینکه شما درچهار دوره شورای شهربودید به کدام دوره بهترین امتیازرا می دهید؟

من به همه دور ه ها البته نه در همه زمینه ها، بهترین امتیاز را می دهم.دوره چهارم در حوزه عمرانی ،دوره سوم حوزه اجتماعی ، البته همه ادواردرتمام حوزه ها خوب عمل کردند .البته دوره چهارم حوزه عمرانی عملکرد خوبی داشته ونمود پیدا کرده است.از حوزه های اول ،دوم،سوم هم از اعضا وهم شهرداری تشکر می کنم.

چرا چندین دوره به شورا ورودکردید؟

بنده دراین کار تجربه کسب کرد ه ام وکاربلد هستم خیلی ها شاید بپرسند چرا به مجلس ورود نمی کنید شاید مردم به خاطر شورا به من رای می دهند در حد مجلس مرا قبول نداشته باشند.من برای هیچ کس تکلیف شرعی قائل نمی شوم یک انگیزه ای درمن وجوددارد که شاید من بتوانم خدمت رسانی کنم ومهمترین آن رای مردم است.در چهار دوره هم مردم به من رای دادندپس من را خواستند وقبول داشتند.نمی خواهم بگویم تبلیغات نکردم به اندازه تبلیغات کردم که لازم بود.

برای تبلیغات چقدرهزینه کردید؟

برای من تبلیغ کردند،من برای تبلیغات رقمی کنار نگذاشتم ومبلغ راهم نمی دانم .البته بگویم زیادهم هزینه نکردم به واسطه شناختی که مردم ازمن داشتند درطی چندسال گذشته.

پوستر هایی از شما در سطح شهرمنتشر شد مبنی برآموزش کاندیداتوری بوده توسط شما این برنامه را شما تایید می کنید ؟ شما از جریان اطلاع داشتید؟

ما چند ماه دیگر عضو شورا هستیم البته این که به عنوان کسی که می تواند تدریس کند برای شورا برای من افتخار است .روزی که به من زنگ زدندمن گفتم خبر ندارم.یک ارگانی با بنده تماس گرفت وگفتند که این تبلیغات است بنده هم گفتم اگرتبلیغات است می توانید جمع آوری نمایید.اگرکسانی که برای انتخابات دروازت کشور ثبت نام می کنندبرای آنها کارگاه های آموزشی گذاشته شودوازکتابهای تخصصی این حوزه آزمون بگیرندازکتابهایی مثل قانون شهرداری ،قانون مبانی شهرسازی،قانون شوراهاوآنهایی که به ما ارتباط دارد..اگراین کار انجام شودازبین مثلا ۷۰۰نفرکاندیدا درکرج ریزش داردومردم هم از این مسئله رضایت خواهند داشت.دربحث پوسترهم می خواستند ازتجربه بنده دراین زمینه بهره ببرند.

کاندیداها معمولا شعارهای خوبی می دهند.

فلسفه انتخابات شعاری است که تبدیل به شعور شود.قانون با عملکرد باید ارتباط بگیرندمن اعتقاد زیادی به این کار گاه های آموزشی دارم وازاین طریق ازتجربه ها می توان استفاده کرد.

پول این پروژه ها که انجام می شودمی گویند درقالب وام از بانک شهرمی باشدوفروش اراضی شهری مطرح است تا کی می توان اراضی را فروخت ؟ وام را تایید می کنید؟بحث مقروض شدن شهرداری کرج را در دوربعد تایید می کنید؟

ما بودجه ای درقالب بودجه سالیانه داریم بودجه سال ۹۵ما درابتدا حدودیک هزارو ششصد میلیارد تومان بوده است ومتمم آن تبدیل شدبه دوهزارمیلیارد تومان درسال ۹۶هم یه دوهزاروششصدمیلیاردتومان رسیدیم .این بودجه ای را که در نظر گرفته ایم درآمدهای مامی باشدکه درقالب جاری وعمرانی بایدپرداخت نماییم .وقتی می گوییم جاری وعمرانی پرداخت شود ۶۰%عمرانی موجود می باشدنمی توانیم بگوییم مقروض بودیم ودریافت کردیم .درجایی قرارمی گیریم باتوجه به بحث درآمدهایی که ما داریم مثل ساخت وسازکه وقتی درآمدآن کاهش می یابد مستقیم درآمد آن روی درآمد شهرداری تاثیرگذاراست.آنچه که مسلم است این نکته است که درآمد هارا براساس بودجه واعتبارمان باید هزینه کنیم .حدود ۳۰۰ میلیارد هم وام دریافت کردیم که انشاالله امیدواریم بتوانیم آن را مستند کنیم .

وام را با چه بهر ه ای دریافت کردید؟

بهره معمول بانکها بالاتراز۲۲% می باشد .

این موضوع شهرداری را دچارمشکل نمی کند؟

هر کجا یک ریسکی باید وجود داشته باشد.برای کارهای مختلف مثل عمرانی باید پول داشته باشید تا هزینه کنید.من اعتقادم براین است که اگرشما کارعمرانی را شروع کنید وشامل مرورزمان باشدضررمحسوب می شود

پروژه میان جاده طولانی شده حدودسه سال است که شما دارید کارمی کنید .

میان جاده مشکلات معارض داشت که به فیبرنوری ویکسری معارضات شهری برخورد کرده بود.

زیر گذرچهارراه طالقانی وقتی ساخته شدبعداز کندن به معارضات پی بردندبحث برسر این بود که مگر مشاور ندارد؟اینجا مشاور نداشته ؟

بله مشاور داشته ما باید مشاور را کنترل کنیم . طی بازدیدی که ما از آنجا داشتیم با پیمانکار صحبت کردم در ماه قبلی که به آنجا سرزدیم گفت میل گرد ندارم در صورتی که میل گرد را دپو کرده بود.قرار شده تا ۲۵ آنجا باز شود.زیرگذر تمام شد ومعارض هم برداشته شد.ولی این را قبول دارم که پروژ ه با مشکلات مشاور ه ای روبرو بود.

آیا مشاور ومجری را کاری می کنید که شهر دوباره از آنها دچار ضرر نشود؟

کارها بستگی به مجری دارد که شهردار می باشدباید جرایم برای آنها در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه میان جاده کسبه داردوبورس چندین شغل است شما برای کسبه هایی که دچار ضرر شده اند حق هزینه های که شهرداری ازآنها دریافت می کند را تخفیف قائل شده اید؟

چون آنجا راه عبور است کسبه درخواست دور برگردان داده بودندآقای کمالزاده و یکی دیگر از مسئولین هم آنجا بودندوعملیات را برای دور برگردان خواستند انجام دهندولی برحسب قولی که پیمانکار برای ۲۵ اسفند سال جاری داده که کار دور برگردان تمام شود امیدوارم که آن مسیر باز شود.

کسبه ای که آنجا هستند آیا می توانند از معافیتهای شهرداری استفاده نمایند ؟

اگر درخواست بدهند ما برایشان انجام می دهیم کسبه باید همه درخواست بدهند ما مصوب کنیم به شهرداری ابلاغ نماییم در خواست باید جمعی باشد نماینده کسبه بیاورد شورا در اینجا در جلسه مطرح شود وبه شهردارمصوب کنیم .پل مهرویلا وپل ارتش هم در خصوص کسبه این کار انجام شد.

آیا با نام گذاری پل مهرویلا به نام آقای رفسنجانی موافق بودید؟

من تابع رای هستم ولی معتقدم وقتی نام گذاری انجام می شود دیگر نباید تغییر کنداین کار درست نیست .ما طرحهای کلان دیگری در شان شخصیت آقای رفسنجانی داریم ایشان فردی زحمت کش وانقلابی بوده است .من به عنوان ریاست شورای شهر نمی توانم بله یا خیر بگویم .دستگاه نظر می دهد من امیدوارم شورای شهر کرج رای گیر که می کند دستی باشد.در بحث نام گذاری کمیته داریم که کار نام گذاری را انجام می دهدوبعد در شورا تصویب می شودوطرح قابل اجرا می شود.

چقدر شما واعضا شورا به مطالعات پژوهشی رجوع داشتید ؟چقدر کارها پژ وهشی بوده وچقدر طرحهارا به پژوهش ارجاع دادید ؟

تمامی کارها را به مرکز پژوهشها می فرستیم .من به کار مطالعاتی اعتقاد دارم چون هر کمی وجوددارد از بی مطالعاتی مااست .ما در بیشتر طرح های عمرانی دچار مشکل هستیم .

محمود-دادگو

آب سطحی اصلاح نشده است؟در منطقه مهرویلا ما ایستگاه مترو راداریم .بالا شیب های مختلفی وجود دارددر شیب آسفالت حتی ناودانها را هم می گذارند باز چون شیب آسفالت را خوب دید ندارد ناودان هم جوابگو نیست .زه کشی وزیر سازی آسفالت خیلی مهم است .وقتی آسفالت اصلی ریخته می شود شیب باید روی آن داده شود.

بحث مدیریت آبهای سطحی که یک اتفاق معمولی به حادثه تبدیل می شود.ما آب خیز داریمان دچار مشکل است نباید همه ایرادات را گردن شهرداری انداخت.منابع طبیعی باید از بالا سیل را مهار کنداز بالا سیل مهار می شد ولی مسیرها پر شده .آبی که از بالای عظیمیه روان می شود به طرف قزلحصار می روددر انجا پخش می شوددر انجا یک متر حفر کنید آب بالا می آیدما در خصوص فاضلاب یک شبکه فنی احداث کردیم کلکتور اصلی هست فرعی هم نصب شده که در شهید بهشتی ،۴۵ متری گلشهربه طرف مهرشهر در بلوار ارم و به تسویه خانه اشتهارد می رودآب سطحی وارد فاضلاب می شود وبیرون نشت می کند.ما باید در خصوص درست شدن آب خیز داری تلاش کنیم .سد خاکی باید زده شودمن طبق نقشه صحبت می کنم آب مهار می شودوبا کانال هدایت می شود.۸۰%کانالهایی که سیل کرج را هدایت می کنند پر شده است .

در این حوزه پیگیری داشته اید؟

بله کلکتورها داره کشیده می شود وشهرداری وظیفه داردکانالهای آب سطحی را انجام دهد.وعلاوه برآن لایروبی ها را انجام دهد.

شما فکر می کنید که حق مطلب در خصوص حوزه فرهنگی و اجتماعی ادا شده است ؟

من فکر می کنم انجام پذیرفته شده .هزینه وپولها در نظر گرفته شده است .

مهمترین نمادی که شما در بحث فرهنگ از نگاه مردم انجام داده اید چه بوده است ؟

ما هزینه های که در عنوانهای مختلف پرداخت کردیم مشخص بوده است .برای راهیان نور، مصلی ومراسم های مختلف فرهنگی ، ملی ومذهبی توسط ما انجام می شود.این کارها وظیفه ماست ولی ارگانها

ی که باید اینها را هدایت کنند باید بیشتر مداخله داشته باشند.

در بحث جوانان وزنان وفرهنگ خانواده چه کاری انجام داده اید؟

ما سخت افزار در قالب خانه های فرهنگ،فرهنگسراها،ما مطلق نمی گوییم الان چه کسی مجوز بخش خصوصی را صادر می کند؟کسی می آید برای دریافت مجوز باید شرایط لازم را داشته باشد.شرایط را چه کسی تعریف کرده؟شورای استان وقتی وی معرفی می کند ما مجوز را می دهیم .معاونت فرهنگی باید کنترل کندولی کنترل آن طور که باید نیست.

سالنهای ورزشی که در سطح شهر هست جوابگوی جمعیت کلانشهر می باشد؟

خیر هرسال ما بودجه هایی که برای تجلیل از قهرمانان می گذاریم را می بینید مشخص است ولی سرانه را جوابگو نیست ارگانهای که باید مداخله نمایند متاسفانه درب ورزشگاهای آنها بسته است وبه صورت خصوصی برای خود آن دستگاه استفاده می شود وعمومیت ندارد.آمفی تئاتر های ما به صورت خصوصی برای ارگان استفاده می شود. من معتقدم ورزشگاه ها باید حالت عمومیت داشته باشد.فقط تالار شهرداری استفاده عموم می باشد.

این شرح وظایف شورا می باشد.برای فرهنگ سازی باید فرهنگ عمومی که شامل همه افراد می شود  را سامان داد.

در این حوزه پیگیری شده است که این کار انجام بشود؟

ما می نویسیم وصحبت هم می کنیم ولی اختیارخودشان را دارند.

عملکردهای شخصی آقای دادگو را در این دوره برای ما بگویید؟

من به شخصی گویی اعتقادی ندارم بلکه ما کار را تیمی انجام داده ایم ولی برخی مطالب فکر من می باشدتقویت حمل ونقل شهری ،حفظ ونگهداری فضای سبز،ساختار نیروی انسانی، مدیریت ساخت وسازاست.

تمامی اعضاء می گویند ما چندین نفر را وارد دستگاه کردهایم شما هم این کار را انجام دادید؟

خیر بنده هیچ کس را وارد دستگاه نکردم به اعتقاد من برای برقراری عدالت باید یک سیستم یا نظام کار کند.بنده از گرفتن نیروی انسانی در شهرداری کرج برحسب ضوابط موافق هستم .ممکن است در بخش ضوابط کسی فرزندش باشد وشرایط احراز را داشته باشد.من کسی از اقوام را وارد سیستم نکرده ام .

شما موافق هستید به جای ماده صد عنوان دیگری جایگزین شود؟به نظر شما بودجه از روی ماده صد باشد کار عاقلانه ای است؟

البته جسارت به ماده صد نباشد ولی یکی از ابزار ساخت وساز در شهر ها متاسفانه وجود ماده صد است .ما میلیارد ها هزینه طرح جامع وطرح تفضیلی می کنیم که شهر را بشازیم .اگرساخت وساز جرم شود شهر ها درست خواهد شد.ولی تا زمانیکه خلاف دران هست هیچ کاری نمی توان کرد.

در پایان امیدورام جهت بهبودشهر ها ورابطه ای که بین مردم ومسئولین حس حقایق حکفرما باشدشعار های خود را به شعور تبدیل نماییم .غیر از این باشد هیچ موفقیتی کسب نخواهیم کرد.

مطالب مرتبط بررسی عملکرداعضای شورای شهر  , تیتریک

مشکل اشتغال یا درواقع در ایران را شاید بتوان یکی از مشکلاتی دانست که خودباعث بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله، اعتیاد، فقر، طلاق، خیانت، سرقت، افزایش سن ازدواج وبسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی شده است.در واقع شاید بتوان با...
تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در تشریح پروژه اشتغال مهارت محور گفت: رویکرد ما در ارائه آموزشهای مهارتی این است که از فرصت های شغلی به مهارت برسیم،...
چند مدت پیش مستندی می دیدم که در رابطه با دانشگاه رفتن در آلمان بود. در این مستند گفته شد که یک فرد تا قبل از دیپلم گرفتن سه بار هدایت می شود تا رشته مورد نظرش را انتخاب کند،دررشته...
به گزارش اثرآنلاین و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا شاه حسینی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نواحی شمال ایران، در یادداشت اختصاصی "تیتریک"، به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت دکتر ابراهیم حشمت طالقانی...
    عنوان اسلایدر
  • اقتصادی

  • آخرین خبرها