جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
»  سواد رسانه ای   »   سطحی نگری


سطحی نگری

375 views
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
تاثیر رسانه ها بر سطحی نگری بر مردم

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو