دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
»  سواد رسانه ای   »   سطحی نگری


سطحی نگری

278 views
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
تاثیر رسانه ها بر سطحی نگری بر مردم

ویدئوهای مکس - نسخه 4

موضوع ویدئو