ابرازامیدواری نسبت به حل مشکلات صنعت
ابرازامیدواری نسبت به حل مشکلات صنعت

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز حیدرپور مدیرعامل شهرک صنعتی ماهدشت در نشست مشترک خانه صمت و مدیران و روسای شهرک های صنعتی گفت: گاها به دلیل عدم گرفتن نتیجه لازم از جلسات سرخورده می شویم و این منجر به فرصت سوزی هم می شود ولی با حضوربزرگانی چون آقای رضایی در خانه […]

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز حیدرپور مدیرعامل شهرک صنعتی ماهدشت در نشست مشترک خانه صمت و مدیران و روسای شهرک های صنعتی گفت: گاها به دلیل عدم گرفتن نتیجه لازم از جلسات سرخورده می شویم و این منجر به فرصت سوزی هم می شود ولی با حضوربزرگانی چون آقای رضایی در خانه صمت یک امید به آینده در ما ایجاد شده است.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد ما آن است که این نشست ها به صورت مرتب و هر بار در یک شهرک صنعتی برگزار شود تا این ارتباط نزدیک تر شود.

مدیرعامل شهرک صنعتی ماهدشت ابراز امیدواری کرد با حضور آقای رضایی و فعالیت های خانه شاهد حل شدن مشکلات صنعتی و شهرک های صنعتی استان باشیم.

وی در ادامه گفت: برای تاثیر گذارتر کردن نشست ها مناسب است تا از مسئولین استانی برای شرکت در جلسات دعوت شود.

  • نویسنده : علیرضا عبادالهی