انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز
انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز

انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز در هشتمین جلسه هیئت مدیره خانه صمت استان البرز مصوب شد پیرو تفاهمات کشوری وزارت صمت وخانه صنعت معدن تجارت ایران بخشی از وظایف صمت استان به خانه صمت استان البرز منتقل شود. دکتر […]

انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز در هشتمین جلسه هیئت مدیره خانه صمت استان البرز مصوب شد پیرو تفاهمات کشوری وزارت صمت وخانه صنعت معدن تجارت ایران بخشی از وظایف صمت استان به خانه صمت استان البرز منتقل شود.

دکتر رضایی رییس هیات مدیره خانه صمت استان البرز در جمع اعضا که با حضور معاون صنایع سازمان صمت استان البرز همراه بود گفت:ورود خانه صمت به موضوعات باید مسئله محور باشد تا نسبت به شناخت مسایل واحد‌های تولیدی حمایت موثری صورت گیرد.

  • منبع خبر : اثرآنلاین