جلسه مجمع عمومی انجمن صنایع فلزی البرز
جلسه مجمع عمومی انجمن صنایع فلزی البرز

به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز جلسه مجمع عمومی صنایع فلزی البرز در محل خانه صمت البرز برگزار شد. پیرو اهداف و تاکیدات خانه صمت استان البرز در جهت فعال کردن انجمن های تخصصی همگن استان البرز و ارتباط زنده و مستمر خانه صمت و انجمن ها جلسه مذکور با حضور بیش از ده […]

به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز جلسه مجمع عمومی صنایع فلزی البرز در محل خانه صمت البرز برگزار شد.

پیرو اهداف و تاکیدات خانه صمت استان البرز در جهت فعال کردن انجمن های تخصصی همگن استان البرز و ارتباط زنده و مستمر خانه صمت و انجمن ها جلسه مذکور با حضور بیش از ده عضو در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه اعضا نظرات متعدد خود را در رابطه با تغییرات در انجمن مطرح کردند که مقرر شد بعد از هماهنگی با سازمان صمت در جلسه آتی بررسی و تصویب شود.

  • نویسنده : علیرضا عبادالهی
  • منبع خبر : روابط عمومی خانه صمت البرز