لزوم ارتباط زنده شهرک های صنعتی و خانه
لزوم ارتباط زنده شهرک های صنعتی و خانه

علیزاده رئیس شهرک صنعتی هشتگرد در جلسه مشترک خانه صمت استان البرز با روسای شهرک های صنعتی گفت:با توجه به انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه مردم باید تفاوت را در دریافت خدمات احساس کنند. وی افزود:پیشنهاد می کنم هر هفته جلسه هیئت مدیره یک شهرک با هیئت ریسه خانه برگزار شود تا […]

علیزاده رئیس شهرک صنعتی هشتگرد در جلسه مشترک خانه صمت استان البرز با روسای شهرک های صنعتی گفت:با توجه به انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه مردم باید تفاوت را در دریافت خدمات احساس کنند.

وی افزود:پیشنهاد می کنم هر هفته جلسه هیئت مدیره یک شهرک با هیئت ریسه خانه برگزار شود تا هم افزایی بهتری صورت گیرد.

ایشان ادامه داد:این جلسات و هم اندیشی ها منجر به توجیح شهرک های صنعتی در بحث اختیارات و نقاط مشترک همراهی خواهد شد و موجب ارتباط زنده با خانه خواهد شد.

علیزاده گفت:حضور مثبت در انتخابات اتاق بازرگانی از دیگر اقداماتی است که از صنعتگران انتظار می رود.

رئیس شهرک صنعتی هشتگرد گفت:  انسجام خانه با شهرک های صنعتی،انسجام خانه با انجمن های همگن تخصصی و حضور موثر در انتخابات اتاق بازرگانی از اولویت های کار خانه می تواند باشد.

  • نویسنده : علیرضا عبادالهی