لزوم نگاه کارشناسی و تخصصی در فعالیت های خانه صمت البرز
لزوم نگاه کارشناسی و تخصصی در فعالیت های خانه صمت البرز

به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز پیش نماز رئیس شهرک صنعتی کوثر در نشست مشترک روسای شهرک های صنعتی استان البرز و هیئت رئیسه خانه صمت استان البرز گفت: هر ساختاری اجزایش آن را تشکیل می دهند و پاشنه آشیل خانه تا کنون انجمن های آن بوده است و با پویا کردن این انجمن […]

به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز پیش نماز رئیس شهرک صنعتی کوثر در نشست مشترک روسای شهرک های صنعتی استان البرز و هیئت رئیسه خانه صمت استان البرز گفت: هر ساختاری اجزایش آن را تشکیل می دهند و پاشنه آشیل خانه تا کنون انجمن های آن بوده است و با پویا کردن این انجمن هاست که خانه نیز قوت و قدرت بیشتری خواهد گرفت.

وی ادامه داد:سعی شود در خانه کارها به صورت کارشناسی باشد تا زیر مجموعه های تخصصی ایجاد شود.

ایشان ادامه داد:در باب نمایندگی های خانه در سطح شهرستان ها هم لازم است تا توجه ویژه ای صورت گیرد.

پیش نماز در پایان گفت: امیدوارم خانه مجموعه ای پایدار باشد و کارهای ماندگاری انجام دهد نه آنکه صرفا یک اسم باشد.

 

  • نویسنده : علیرضا عبادالهی