مدیریت ناکارآمد در ساختار سازمانی
مدیریت ناکارآمد در ساختار سازمانی

تحریریه اجتماعی: اثر دانینگ-کروگر (Dunning-Kruger) توسط دو پژوهشگر دانشگاه کرنل در سال ۱۹۹۹ کشف شد. این پدیده یک جهت گیری نادرست شناختی در حوزه مطالعات روانشناسی است که در آن معمولا افراد در متخصص، دشواری و پیچیدگی مهارت خود دچار نوعی توهم می شوند. پژوهش های این دو نفر نشان داد که برخی افراد و […]

تحریریه اجتماعی: اثر دانینگ-کروگر (Dunning-Kruger) توسط دو پژوهشگر دانشگاه کرنل در سال ۱۹۹۹ کشف شد. این پدیده یک جهت گیری نادرست شناختی در حوزه مطالعات روانشناسی است که در آن معمولا افراد در متخصص، دشواری و پیچیدگی مهارت خود دچار نوعی توهم می شوند. پژوهش های این دو نفر نشان داد که برخی افراد و یا مدیران در یک رشته ی خاص تخصص چندانی ندارند دچار نوعی خود بزرگ بینی می شوند و تصور می کنند که میزان مهارت و تخصصشان در این حوزه بسیار زیاد است و حتی دچار نوعی خود برتر بینی می شوند. این اثر می تواند به دو حالت دیده شود نخست این که افراد کم دانش و مهارت، توانایی خود را بیشتر از واقعیت موجود ارزیابی می کنند و افراد ماهر و دانشمند، توانایی خود را کمتر از آنچه هست تخمین می زنند. پر واضح است که به ویژه صورت اول می تواند خطرناک باشد. چرا که افراد و مدیران بر اساس یک سری توهمات ممکن است دست به اتخاذ تصمیمات و اقداماتی در حوزه ی فعالیت خود بزنند که عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

معمولا کارکنان و نیروی انسانی فعال در یک سازمان از اصلی ترین سرمایه ها هستند و عملکرد و خروجی یک سازمان منوط به عملکرد آنهاست. ناکارامدی عامل کاهش بهره وری سازمانی است کلیه عوامل اعم از خود محوری، فقدان خلاقیت، بدرفتاری، تنبلی و … همه ریشه ی درونی داشته و به نگرش و نحوه ی تفکر افراد برمی گردد.

متاسفانه در ایران افراد پس از گذراندن یک دوره تحصیلات اکادمیک در دانشگاه و یا انجام پاره ای کارها و فعالیت های بعضا غیر مرتبط با تخصص خود. در یک دوره زمانی کوتاه . تصور می کنند که چنان در رشته ی تحصیلی و حوزه ای که در ان فعالیت داشته اند و مهارت و تخصص پیدا کرده اند که قادر اند به مراتب بالای مدیریتی ارتقای سمت پیدا کنند. و توانایی آن را دارد مسئولیت و وظایف بیشتر و پیچیده تری را  در یک سازمان بر عهده بگیرد. درحالی که نظام آموزشی ما در دانشگاهها به شکل تئوری است و دانشجو  در فضایی فاقد هر گونه خلاقیت و نوآوری در فضای اجرایی آموزش دیده است. فارق التحصیلان پس از اتمام دوره ی تحصیل بلافاصله به دنبال کار و شغل اداری می گردند. (چرا که در مشاغل غیر اداری و دولتی امنیت شغلی وجود ندارد).فارق از عملکرد مدیریت. مدیر بودن در ایران افتخار و منزلت اجتماعی در پی دارد. به همین خاطر افراد بیشتر خواهان کار اجرایی در نهاد ها و سازمان های دولتی هستند. و از انجا که سیستم جذب مدیر و انتخاب کارکنان نه بر اساس ضابطه و شایسته سالاری بلکه بر مبنای رابطه و اصطلاحا آشنا بازی است. افراد عمدتا با توهم خود برتر بینی خود را مستحق انتساب در جایگاه مدیریت های ارشد و راس سازمانی می بینند. آفتی که تنبلی، خود بزرگ بینی، عدم کارآفرینی و خلاقیت و در نتیجه کاهش بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی: امنیت شغلی، دانینگ کروگر، ساختار مدیریتی، کارآفرینی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری سازمانی

تحریریه اثر آنلاین

  • نویسنده : مژگان قانع
  • منبع خبر : اثرآنلاین