پیاده مداری در شهر کرج
پیاده مداری در شهر کرج

  پیاده روی در شهر ها و امکان حرکت پیاده در شهرها، از سوی بسیاری از صاحب نظران شهری، امروزه حائز اهمیت می باشد. با رشد گسترده شهرها به ویژه شهرهای بزرگ این مهم در شهرسازی کشور ما و در شهرهای مختلف مورد غفلت واقع شده است. آلودگی های زیست محیطی و اثرات نامطلوب زندگی […]

 

پیاده روی در شهر ها و امکان حرکت پیاده در شهرها، از سوی بسیاری از صاحب نظران شهری، امروزه حائز اهمیت می باشد.

با رشد گسترده شهرها به ویژه شهرهای بزرگ این مهم در شهرسازی کشور ما و در شهرهای مختلف مورد غفلت واقع شده است. آلودگی های زیست محیطی و اثرات نامطلوب زندگی ماشینی ، از ویژگی های اصلی شهرهای بزرگ ایران می باشد. از سوی دیگر، ایمنی در حرکت، سرزندگی محیط، تنوع و اختلاط کاربری ها، دسترسی مناسب پیاده به خدمات محلی، حضور گروه های مختلف اجتماعی در فضای شهری، تاکید بر محله محوری، برخورد های اجتماعی مطلوب در سطح شهرها و مواردی از این دست، از ویژگی های شهرهای سنتی ایران می باشد که پیاده روی درآن نقش اساسی داشته است. اما امروزه شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ از جمله شهر کرج باید در امر پیاده روی و حرکت پیاده در فضاهای شهری، تجدید نظر بکنند.

در واقع پیاده مداری به معنای میزان قابلیت پیاده روی در یک مکان شهری می باشد که فضای مطلوب و جذاب برای پیادگان ایجاد می کند و به همراه آن احساس آسایش، راحتی و امنیت را فراهم می آورد. در شهر کرج که دارای رشد گشترده در دهه های اخیر بوده است و همچنین تنوع اجتماعی – فرهنگی گسترده ای در سطح مناطق ۱۲ گانه خود دارد، پیاده مداری می تواند به افزایش انسجام اجتماعی و همچنین افزایش سرزندگی در محیط شهری و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی منجر شود. در این میان با توجه داشت که پیاده مداری در هر شهری از جمله شهر کرج دارای پیش نیازهایی می باشد که باید در ابتدای امر به ایجاد آنها تلاش نمود. آموزش همگانی و فرهنگی سازی پیاده روی بین شهروندان و مسئولین شهری و شناساندن اهمیت آن از سوی برنامه ریزان شهری عاملی مهم و ضروری می باشد. در وهله بعد ایجاد فضاهای مطلوب و مناسب برای پیاده روی به ویژه در مکان های عمومی و کاربری های شهری که دارای عملکرد ناحیه ای و منطقه ای می باشد، باید در دستور کار بگیرد.

حفظ و نگهداری این محوطه ها نیز باید مد نظر باشد. توجه به نیازهای گروه های سنی، افزایش امنیت در مسیرهای پیاده روی، جلوگیری از ورود ترافیک نقلیه به مسیرهای پیاده روی، تعبیه المان های شاخص معماری مطلوب در این فضاها، دسترسی مطلوب این فضاها به انواع خدمات شهری، نورپردازی زیبا، کف پوش های استاندارد، بهره گیری از انواع رنگ های مناسب،  عدم وجود کاربری های ناسازگار و …. از موارد دیگری می باشد که باید در پیاده مداری و ایجاد فرهنگ پیاده روی در شهر کرج در نظر گرفت. مسیرهای پیاده روی در شهر کرج نیز می تواند به عنوان یک عنصر جذاب گردشگری، به جذب جمعیت و از طرفی ایجاد خدمات رفاهی-پذیرایی و … استفاده گردد که سبب ایجاد درآمد پایدار برای شهر و از سوی دیگر تقویت حس اجتماعی و رضایتمندی شهروندان را به ارمغان آورد.