دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
  • لزوم نگاه کارشناسی و تخصصی در فعالیت های خانه صمت البرز 22 شهریور 1401

    پیش نماز:
    لزوم نگاه کارشناسی و تخصصی در فعالیت های خانه صمت البرز

    به گزارش روابط عمومی خانه صمت البرز پیش نماز رئیس شهرک صنعتی کوثر در نشست مشترک روسای شهرک های صنعتی استان البرز و هیئت رئیسه خانه صمت استان البرز گفت: هر ساختاری اجزایش آن را تشکیل می دهند و پاشنه آشیل خانه تا کنون انجمن های آن بوده است و با پویا کردن این انجمن […]

لزوم ارتباط زنده شهرک های صنعتی و خانه 22 شهریور 1401

علیزاده رئیس شهرک صنعتی هشتگرد: لزوم ارتباط زنده شهرک های صنعتی و خانه

ابرازامیدواری نسبت به حل مشکلات صنعت 21 شهریور 1401

سیف الله حیدرپور در نشست با خانه صمت استان البرز گفت: ابرازامیدواری نسبت به حل مشکلات صنعت

خانه صنعت متعلق به همه صنعتگران است 21 شهریور 1401

رئیس خانه صنعت استان البرز خانه صنعت متعلق به همه صنعتگران است

انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز 16 شهریور 1401

انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز

انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت به خانه صنعت معدن تجارت استان البرز به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز در هشتمین جلسه هیئت مدیره خانه صمت استان البرز مصوب شد پیرو تفاهمات کشوری وزارت صمت وخانه صنعت معدن تجارت ایران بخشی از وظایف صمت استان به خانه صمت استان البرز منتقل شود. دکتر […]