خانه صمت پیشران صنعت استان البرز
خانه صمت پیشران صنعت استان البرز

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز دکتر ربیعی رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز، خانه صنعت و معدن را یکی از اتفاقات خیلی مهم در راستای پیشبرد اهداف صنعت دراستان البرز برشمرد و اظهار کرد: یکی از ضعف هایی که در استان البرز بسیار دیده می شد نبود خانه صنعت معدن بود […]

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان البرز دکتر ربیعی رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان البرز، خانه صنعت و معدن را یکی از اتفاقات خیلی مهم در راستای پیشبرد اهداف صنعت دراستان البرز برشمرد و اظهار کرد: یکی از ضعف هایی که در استان البرز بسیار دیده می شد نبود خانه صنعت معدن بود که، در حال حاضر به همت جناب مهندس رضایی این موضوع در حال شکل گیری است و به نوعی می توان آن را اقبال بلند این استان دانست.

ریس سازمان صمت البرز همچنین  با بیان این مطلب که، خانه صنعت معدن و تجارت یکی از بازوان توانمند وزارت صمت در استان است، افزود: خانه صمت افتخار استان محسوب می شود. قطعا ما در سازمان صمت نیز حمایت های لازم را از خانه خواهیم کرد.  از آنجا که خانه صنعت معدن و تجارت کارهای اجرایی صنعتی را بر عهده دارد به مراتب از اتاق بازرگانی قوی تر  و مهم تراست.

ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون زیرساخت امور اجرایی صنعتی با راه اندازی خانه صمت در استان فراهم شده و به راحتی می توان برخی کارها را به خانه و بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در بخش دیگری به انعقاد تفاهمنامه میان سازمان صمت و خانه صمت استان البرز تحت عنوان نقشه راه مشترک، اشاره و تصریح کرد: با بهره مندی از نقشه راه می توان برنامه های مدونی را جهت توسعه صنعت در استان  به تمام انجمن ها و در راس آن خانه،  بسط و گسترش داد .

خانه صمت در استان یک نیاز است که باید به ان بیش از پیش بها داد، سخنی بود که رییس سازمان صمت استان البرز به آن اشاره کرد و اذعان داشت: آنچه مهم است مشکلات واحدهای صنعتی است و حضور خانه صمت می تواند حلال مشکلات واحدهای صنعتی باشد. این موارد اموری است که نیاز به پیگیری دارد و این امر بر دوش خانه صمت است .

این مقام مسئول در سازمان صمت استان البرز به سامانه ۱۲۴ اشاره کرد و یادآور شد: این سامانه به جهت رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی  طرح ریزی شد که نحوه عملکردی سامانه ماند سابق نیست بلکه قرار بر این است که، تمام اقدامات وزارت صمت از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴باشد. بدین صورت که، حتی درخواست نامه ها نیز از طیف سامانه مذکور باید رد شود. بدین گونه که این دیتا بیس از وزارت صمت رصد سپس در آن واحد به استان ها ارجاع می شود.

ربیعی در ادامه عنوان کرد: قرار بر این است که از انتهای مهرماه تمام امور حتی دبیرخانه ها نیز روی ریل سامانه ۱۲۴ قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه که در محل خانه صمت البرز برگزار شد تفاهم نامه انتقال بخشی از وظایف سازمان صمت البرز به خانه صمت به امضای آقای رامین ربیعی و رضا رضایی رسید.